SARC - Cultura Diputació de València
SECTORS CULTURALS - PROGRAMES DEL SARC

ARTS ESCÈNIQUES MÚSICA
ARTS PLÀSTIQUES TRADICIONS
TALLERS DIDÀCTICS AUDIOVISUALS

El SARC és el Servei d'Assistència i Recursos Culturals de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, creat al maig de 1989. La seua comesa principal és l'assistència als municipis de la província de València en matèria cultural, amb una dedicació especial als pobles amb menor nombre d'habitants o amb menors recursos econòmics. EL SARC treballa per la millor redistribució territorial de la cultura i dispossa d'un ample catàleg d'activitats.

Descarregar document en PDF.


 


MUSEUS I ALTRES SERVEIS - ÀREA DE CULTURA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA