SARC - Cultura Diputació de València

INFORMACIÓ CATÀLEG SARC 2019

FORMAR PART DEL CATÀLEG SARC 2019

Termini obert des del 28 de setembre.


SUBVENCIONS PER MUNICIPIS - SARC 2018


5 de novembre: finalitza termini de justificació per als programes:

- SARC ALS POBLES (prog. estable + festes)
- AUDIOVISUALS
- RETROBEM (ajuntaments)

16 de novembre: finalitza termini de justificació per als programes:

- FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS / MÚSICA CLÀSSICA
- PREMIS I CONCURSOS LITERARIS
- PROJECTES INTERMUNICIPALS


SECTORS CULTURALS - PROGRAMES DEL SARC

MODALITATS CATÀLEG SARC 2018


ÀREA DE CULTURA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

MUSEUS, SERVEIS I DEPARTAMENTS ADSCRITS