SARC - Cultura Diputació de València


 


RESOLUCIONS SUBVENCIONS SARC 2017

En este apartat es notificaran les resolucions provisionals, i la seua publicació en el BOP.
El termini de justificació començarà quan s'indique en la publicació posterior de la resolució definitiva.

P2 - FESTES POPULARS 
PROVISIONAL
(BOP 148 de 2 d'agost de 2017)

P5 - AUDIOVISUALS

PROVISIONAL
(BOP 158 de 17 d'agost de 2017)

P6 - PREMIS / CONCURSOS LITERARIS

PROVISIONAL
(BOP 158 de 17 d'agost de 2017)SECTORS CULTURALS - PROGRAMES DEL SARC

ARTS ESCÈNIQUES MÚSICA
ARTS PLÀSTIQUES TRADICIONS
TALLERS DIDÀCTICS AUDIOVISUALS

 


DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST - PROGRAMES SARC 2017

 


 

 

ÀREA DE CULTURA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA