SARC - Cultura Diputació de ValènciaCALENDARI SUBVENCIONS SARC 2017


  • Publicades les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals. - BOP 38 de 23 de febrer de 2017.
     
  • Aprovat el text definitiu íntegre de les bases reguladores, després del període d'informació pública i termini d'al·legacions. - BOP 76 de 21 d'abril de 2017.

  • Termini de la convocatòria per a sol·licitar les subvencions: pendent de la seua apertura.


SECTORS CULTURALS - PROGRAMES DEL SARC

ARTS ESCÈNIQUES MÚSICA
ARTS PLÀSTIQUES TRADICIONS
TALLERS DIDÀCTICS AUDIOVISUALS

 


DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST - PROGRAMES SARC 2017

 


 

 

ÀREA DE CULTURA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA