SARC - Cultura Diputació de València
 


SECTORS CULTURALS - PROGRAMES DEL SARC

ARTS ESCÈNIQUES MÚSICA
ARTS PLÀSTIQUES TRADICIONS
TALLERS DIDÀCTICS AUDIOVISUALS

 


DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST - PROGRAMES SARC 2017

 


 

 

ÀREA DE CULTURA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA