SARC - Cultura Diputació de València


RESOLUCIONS SUBVENCIONS SARC 2017

En este apartat es notificaran les resolucions provisionals i definitives, i la seua publicació en el BOP, així com els terminis de justificació dels municipis i mancomunitats.

  PROGRAMA / RESOLUCIÓ
enllaços PDF al BOP
TERMINI JUSTIFICACIÓ
enllaços a informació
PROG. CULTURAL
MUNICIPAL ESTABLE

Resolució provisional: BOP 193 5 oct.
Finalitzat 7 de desembre
Primera resolució definitiva: BOP 231 1 dic.
     
FESTES POPULARS
BOP 193 5 oct.
Finalitzat 3 de novembre
AUDIOVISUALS
BOP 193 5 oct.
Finalitzat 3 de novembre
PREMIS LITERARIS
BOP 193 5 oct.
Finalitzat 17 de novembre
INTERMUNICIPALS
BOP 193 5 oct.

Finalitzat 17 de novembre

FESTIVALS
BOP 193 5 oct.
Finalitzat 17 de novembre
PROGRAMACIÓ
MÚSICA CLÀSSICA

BOP 193 5 oct.
Finalitzat 17 de novembre

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA - PROGRAMES SARC 2017

ÀREA DE CULTURA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA