CATÀLEG SARC 2017 - Renovació d'activitats

INSTRUCCIONS DEL PROCÉS DE RENOVACIÓ

Els professionals del sector cultural de la província de València les activitats dels quals formen part del Catàleg d'Activitats Culturals 2016 poden formalitzar la seua renovació per a 2017, remetent la sol·licitud posteriorment al SARC.

En l'enllaç posterior està disponible el formulari que, una vegada emplenat amb les activitats a renovar, envia al correu electrònic de l'empresa, professional o associació un PDF per al seu guardat i posterior impressió.

Una vegada obtingut el PDF ha d'enviar-se signat al SARC, per correu electrònic, per enviament postal o de manera presencial, juntament amb la documentació requerida (certificats d'estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat Social).
 


ON ENVIAR LA FITXA DE RENOVACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

Correu electrònic Enviament postal o presencial
promocion.cultural@dival.es

SARC Diputació de València

Centre Cultural la Beneficència

Carrer Corona, 36 - 46003 València


IMPORTANT - A TENIR EN COMPTE:

1 - DOCUMENTS A ADJUNTAR: les empreses, professionals o associacions tenen obligació de presentar enguany dos nous certificats, juntament amb el PDF de les activitats:

  • Certificat d'estar al corrent amb Hisenda

  • Certificat d'estar al corrent amb la Seguretat Social

Estos certificats han d'adjuntar-se al formulari de renovació, tant si s'envia per correu electrònic, com si es fa arribar al SARC per correu postal o presencialment.

2 - El vostre correu electrònic on es rep el PDF per a imprimir i enviar signat al SARC, és el vigent per a la campanya 2016. El mateix es pot consultar en les fitxes del Catàleg 2016 o contactant amb el SARC per a la seua confirmació o modificació, si fóra necessari. Este sistema té l'objectiu de garantir la seguretat de les dades i la veracitat del procés de renovació.

El formulari mostra totes les activitats vigents en el Catàleg 2016 en introduir el CIF / DNI de l'empresa, professional o associació, havent de triar les activitats a renovar marcant el quadre de cadascuna d'elles.

3 - COMUNITATS DE BÉNS I SOCIETATS CIVILS: les entitats constituïdes com a Comunitat de Béns o Societat Civil no tenen personalitat jurídica, segons consta als articles 392 al 405 i 1.669 del Codi Civil. En conseqüència, i en compliment del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, no poden contractar amb les Administracions Públiques. Per açò, el SARC no acceptarà propostes presentades per estes entitats.

4 - TERMINI DE RENOVACIÓ:

obert fins a llançament campanya de renovació d'activitats al Catàleg 2018.


ACCEDIR AL FORMULARI DE RENOVACIÓ D'ACTIVITATS PER AL CATÀLEG SARC 2017

javascript:void(0)