CATÀLEG SARC 2019 - Alta de noves activitats

INSTRUCCIONS DEL PROCÉS D'ALTA

Els professionals del sector cultural de la província de València que volen presentar noves activitats per al Catàleg d'Activitats Culturals 2019 poden formalitzar la seua gestió des del 28 de setembre de 2018, remetent posteriorment la sol·licitud i la documentació / material gràfic requerits al SARC a través de la Seu Electrònica de la Diputació de València.

El SARC es compromet a publicar al gener de 2019 en el Catàleg les altes rebudes amb anterioritat al 30 de novembre de 2018. Les propostes rebudes després d'esta data s'aniran incorporant progressivament. El termini de presentació de noves propostes està obert fins a finals de juny de 2019.


Una vegada omplit amb l'activitat a presentar, el formulari envia al correu electrònic de l'empresa, professional o associació dos arxius en PDF:

- Un PDF de la fitxa tècnica de l'activitat que s'ha presentat.

 • Este PDF no cal enviar-ho al SARC ja que la informació completada es rep en els nostres servidors per al seu posterior tractament.

- Un PDF de la sol·licitud amb el codi intern.

 • Esta sol·licitud cal enviarla a través de la Seu Electrònica de la Diputació de València.

  L'apartat SARC en la Seu Electrònica no estarà operatiu fins al 28 de setembre.

  No es contempla una altra manera d'enviament. És necessari disposar de signatura electrònica de la ACCV o el DNI electrònic.

 • Si pel tipus d'activitat cal portar un CD o DVD al SARC, aconsellem adjuntar una còpia d'esta sol·licitud junt amb el CD o DVD per a millor identificació i arxiu dels suports audiovisuals.
   
 • En el PDF es mostra un codi intern únic per a cada activitat. Este número ha d'indicarse en el suport CD o DVD.

És molt important escriure correctament el correu electrònic de l'empresa, professional o associació en el formulari, per a assegurar-se que es rep esta documentació.


RESUM: COM I ON ENVIAR LA SOL·LICITUD I EL MATERIAL AUDIOVISUAL

- PDF de la SOL·LICITUD: Seu Electrònica Diputació de València - Catàleg de Tràmits, secció Cultura i Oci. Amb signatura electrònica ACCV o DNI electrònic.

L'apartat SARC en la Seu Electrònica no estarà operatiu fins al 28 de setembre.

- CDs / DVDs (Enviament postal o presencial): SARC Diputació de València

Centre Cultural la Beneficència: Carrer Corona, 36 - 46003 València


MODELS DE DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA

Durant el procés d'alta, se sol·liciten diversos documents, entre ells, quatre models que es recomanable preparar prèviament per a la seua càrrega en el formulari. Els quatre models estan disponibles més avall, en la secció Documentació.

 • Declaració d'aptitud per a contractar amb l'Administració. OBLIGATORI.
 • Autorització per a la difusió del material gràfic i audiovisual. OBLIGATORI.
 • Autorització de representació de grups (només en els casos que corresponga). OPCIONAL
 • Declaració responsable de tenir l'autorització i cessió dels drets d'explotació de les obres audiovisuals (només per projecció de documentals). OPCIONAL


L'enllaç al formulari no estarà operatiu fins al 28 de setembre.

MOLT IMPORTANT:

La grandària dels arxius adjunts (PDFs, fotografies, ...) no ha de superar els 4 MB per arxiu perquè el formulari es puga enviar correctament.