P1 - Programació Cultural Municipal Estable (PCME)

És la gran borsa d’ajuda que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientada únicament i exclusivament a programació cultural municipal. Queda estructurada en diversos trams en funció de la població de cada municipi. S’inclou per primera vegada una ajuda a ajuntaments de més de 100.000 hab. per a desenvolupar programacions culturals descentralitzades en els seus poblats o barriades. Aquest programa fins a 2016 es denominava Promoció Cultural.

S’aprova una aplicació del pressupost de 2017 amb 2.200.000 €
TEXT DE LA CONVOCATÒRIA (BOP 104 - 1 de juny de 2017)

 


Per a evitar errors en la generació de l'Annex 1 en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, així com no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.


ACCÉS A LA CARPETA AJUNTAMENTS - ÀREA DE CULTURA


EXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals menors (EATIM) de la província de València. Els municipis la població dels quals siga superior als 100.000 habitants podran sol·licitar subvenció únicament per a desenrotllar programacions culturals als poblats o les barriades que compten amb alcalde o alcaldessa de
barri nomenat amb caràcter d’autoritat i competents per delegació en matèria de cultura.

2. Objecte de la subvenció.

Seran objecte de subvenció les activitats culturals que es porten a terme amb la finalitat de confeccionar la Programació Cultural Municipal en les modalitats i estils que es detallen a continuació. Aquestes activitats podran estar incloses o no en el Catàleg d’Activitats Culturals del SARC amb la finalitat de facilitar recursos i orientar
els agents culturals que elaboren la programació, com també de recolzar a la indústria cultural del nostre territori a través de la promoció i difusió dels seus productes culturals.

Modalitats i estils:
a) Arts escèniques: café teatre, circ, contacontes, dansa clàssica, dansa contemporània, danses del món, màgia escènica, òpera (representació), recital de poesia, sainet valencià, teatre d’adults, teatre de carrer, titelles, teatre infantil i sarsuela (representació).

b) Arts plàstiques: ceràmica, dibuix, disseny, escultura, fotografia, gravat, pintura i altres.

c) Música: cantautors, corals, jazz/blues, música clàssica i de cambra, música folk valenciana, músiques del món, noves tendències musicals, òpera (recital), orquestres de pols i plectre, percussió i sarsuela(recital).

d) Tallers didàctics: animació lectora, artesania, arts escèniques, audiovisuals, belles arts, ciència, gastronomia, història, jocs, literatura, màgia, manualitats, medi ambient, música i restauració.

e) Tradicions: cant d’estil/albades, dansa popular valenciana, gegants i cabuts, jocs típics valencians, moros i cristians, muixerangues, pilota valenciana, tabal i dolçaina, toc de campanes i rondalles.

Queden expressament excloses les activitats fetes per les associacions amb seu en el mateix municipi.