P1 - SARC ALS POBLES 2018 (programació estable + festes)

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

És el principal programa de referència que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientat preferentment per a la programació cultural municipal estable. Enguany incorpora les ajudes a les festes populars per als municipis de menys de 5.000 habitants.

Queda estructurat en diversos trams, en funció de la població de cada municipi.

S'aprova una aplicació del pressupost de 2018 amb 2.750.200 €.


CONVOCATÒRIA 2018

Convocatòria de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals 2018.
Publicada en el BOP 63, de 3 d'abril de 2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Des del 4 al 25 d'abril de 2018, inclòs.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 5 de novembre de 2018, inclòs.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1A - PDF Clàusules comunes de la convocatòria de subvencions SARC 2018

1B - PDF Convocatòria del programa P1 - SARC ALS POBLES (prog. estable + festes)


2 - Enllaç al formulari de sol·licitud - SARC ALS POBLES (prog. estable + festes)

Per a evitar errors en la generació de l'Annex I en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, i no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.

El PDF generat s'ha d'acompanyar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.3 - Enllaç a la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Del 4 al 25 d'abril de 2018.

TERMINI FINALITZAT