P1 - SARC ALS POBLES 2018 (programació estable + festes)

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

És el principal programa de referència que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientat preferentment per a la programació cultural municipal estable. Enguany incorpora les ajudes a les festes populars per als municipis de menys de 5.000 habitants.

Queda estructurat en diversos trams, en funció de la població de cada municipi.

S'aprova una aplicació del pressupost de 2018 amb 2.750.200 €.


BASES REGULADORES

Bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals 2018. - pendent de publicació.