P1 - SARC ALS POBLES 2019 (programació cultural + festes)

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

És el principal programa de referència que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientat preferentment per a la programació cultural municipal estable. Incorpora les ajudes a les festes populars per als municipis de menys de 5.000 habitants.

Queda estructurat en diversos trams, en funció de la població de cada municipi.


CONVOCATÒRIA 2019

CONVOCATÒRIA: Pendent de publicació en el BOP.