P3 - FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS / PROGRAMACIONS DE MÚSICA ANTIGA I CLÀSSICA 2018

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

3.1 - FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS

Este programa permet donar estabilitat a esdeveniments culturals de gran repercussió social i que ja han assolit certa maduresa. Són projectes dirigits per ajuntaments (excepte EATIM) o mancomunitats, amb diverses edicions i una infraestructura al darrere. Les ajudes s’atorguen per lliure concurrència competitiva.

Pressupost: 150.000 € per a projectes de municipis menors de 100.000 habitants o mancomunitats, amb un màxim de 20.000 € per projecte. Només un projecte per entitat.

3.2 - PROGRAMACIONS DE MÚSICA CLÀSSICA

Programacions generals de música clàssica, de cambra i de piano. Activitat musical promoguda per ajuntaments (excepte EATIM) i organismes autònoms centrada en la música clàssica, amb un mínim de quatre concerts. Per convocatòria oberta de lliure concurrència.

Pressupost: 82.500 € per a projectes de municipis menors de 100.000 habitants u organismes autònoms dependents d'ajuntaments, amb un màxim de 57.500 € per projecte. Només un projecte per entitat.


BASES REGULADORES

Bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals 2018. - pendent de publicació.