P4 - PREMIS I CONCURSOS LITERARIS

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

La concessió de suport als diversos premis literaris passa a una modalitat d’adjudicació per criteris objectius i de lliure concurrència.

Programa orientat a municipis de menys de 100.000 habitants i mancomunitats. Només un projecte per entitat, amb una subvenció màxima de 25.000 €.

Pressupost del programa: 65.000 €.


BASES REGULADORES

Bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals 2018. - pendent de publicació.