P4 - PREMIS I CONCURSOS LITERARIS 2019

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

La concessió de suport als diversos premis literaris passa a una modalitat d’adjudicació per criteris objectius i de lliure concurrència.

Programa orientat a municipis de menys de 100.000 habitants i mancomunitats. Només un projecte per entitat, amb una subvenció màxima de 25.000 €.


CONVOCATÒRIA 2019

CONVOCATÒRIA: Pendent de publicació en el BOP.