P6 - RETROBEM 2018 - AJUNTAMENTS

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

Ajudes a municipis de menys de 100.000 habitants, dins del context de la campanya "Retrobem la nostra música", amb tres àrees definides de subvenció:

  • Escoles d'educands (només municipis en els quals l'Escola siga municipal).
  • Actes commemoratius organitzats pels ajuntaments (aniversaris assenyalats de Societats Musicals).
  • Concursos de bandes de música organitzats pels ajuntaments (amb una trajectòria d'almenys cinc edicions anteriors).

L'assignació pressupostària ascendeix a 57.600 €.


CONVOCATÒRIA 2018

Convocatòria de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals 2018.
Publicada en el BOP 63, de 3 d'abril de 2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Des del 4 al 25 d'abril de 2018, inclòs.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 5 de novembre de 2018, inclòs.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1A - PDF Clàusules comunes de la convocatòria de subvencions SARC 2018

1B - PDF Convocatòria del programa P6 - RETROBEM - AJUNTAMENTS


2 - Enllaç al formulari de sol·licitud - RETROBEM - AJUNTAMENTS

Per a evitar errors en la generació de l'Annex I en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, i no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.

El PDF generat s'ha d'acompanyar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.3 - Enllaç a la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Del 4 al 25 d'abril.

TERMINI FINALITZAT