P6 - RETROBEM 2018 - AJUNTAMENTS

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

Ajudes a municipis de menys de 100.000 habitants, dins del context de la campanya "Retrobem la nostra música", amb tres àrees definides de subvenció:

  • Escoles d'educands (només municipis en els quals l'Escola siga municipal).

  • Actes commemoratius organitzats pels ajuntaments (aniversaris assenyalats de Societats Musicals).
  • Concursos de bandes de música organitzats pels ajuntaments (amb una trajectòria d'almenys cinc edicions anteriors).

L'assignació pressupostària ascendeix a 57.600 €.


BASES REGULADORES

Bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals 2018. - pendent de publicació.