PROGRAMES SARC 2017

CATÀLEG SARC 2017

El Catàleg d'Activitats Culturals presentades per empreses, associacions o professionals, i que han estat seleccionades, ha sigut publicat el 31 de gener. El Catàleg SARC s'actualitza contínuament amb noves propostes.

Este Catàleg s'utilitza com a referència principal dels municipis de la província de València com a recurs eficaç per a elaborar les seues programacions culturals. Estes programacions són subvencionades pel SARC de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València.

ACCÉS AL CATÀLEG SARC 2017


CONVOCATÒRIES PER ALS AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS - SARC 2017


 • Publicades les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals. - BOP 38 de 23 de febrer de 2017.
   
 • Aprovat el text definitiu íntegre de les bases reguladores, després del període d'informació pública i termini d'al·legacions. - BOP 76 de 21 d'abril de 2017.
   

 • Publicat l'extracte de les convocatòries i obertura del termini de presentació de les sol·licituds - BOP 104  de 1 de juny de 2017
   
 • Termini de la convocatòria per a sol·licitar les subvencions: 2 al 22 de juny de 2017.

  Tota la informació necessària es troba en cadascuna de les seccions de la línia de subvenció corresponent, en el menú de la columna esquerra.