PROGRAMES SARC 2017

CATÀLEG SARC 2017

El Catàleg d'Activitats Culturals presentades per empreses, associacions o professionals, i que han estat seleccionades, ha sigut publicat el 31 de gener. El Catàleg SARC s'actualitza contínuament amb noves propostes.

Este Catàleg s'utilitza com a referència principal dels municipis de la província de València com a recurs eficaç per a elaborar les seues programacions culturals. Estes programacions són subvencionades pel SARC de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València.

ACCÉS AL CATÀLEG SARC 2017


CONVOCATÒRIES PER ALS AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS - SARC 2017

Estem preparant les bases de les noves convocatòries per a subvencions municipals de l'exercici 2017. Com en anys anteriors, la previsió és que es publiquen cap al final del primer trimestre de l'any, tant en la pàgina web del SARC com en el Butlletí Oficial de la Província.


  • Publicades les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals. - BOP 38 de 23 de febrer de 2017.
     
  • Termini de la convocatòria per a sol·licitar les subvencions: pendent de la seua apertura.