SARC - Cultura Diputació de València

AVALUACIÓ SERVEIS DEL SARC 


INFORMACIÓ CATÀLEG SARC - Empreses, professionals i associacions

Termini obert des del 30 de setembre fins al 30 de juny de 2021


   


SUBVENCIONS I ACTIVITATS PER ALS MUNICIPIS - SARC

JORNADA INFORMATIVA SOBRE ELS CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA - 1 de març de 2021

                                         


                          

Adjudicació i cessions gratuïtes dels lots de publicacions del fons bibliogràfic de la Diputació, any 2020, amb destinació a biblioteques públiques i centres de lectura.


- SARC ALS POBLES 2020

- PREMIS LITERARIS 2020

La justificació de totes les subvencions finalitza el 20 de gener de 2021.


Publicat al BOP 27 de 10 de febrer de 2021 l'anunci del primer grup d'ajuntaments i mancomunitats de la província de València amb l'aprovació de la justificació de la subvenció SARC als Pobles 2020.
 
Accés al text publicat al BOP

IMPORTANT: En este primer decret apareixen les entitats locals que justificaren correctament la subvenció concedida abans del 12 de gener. La resta de justificacions pendents es publicaran en el BOP en un nou anunci, amb el segon decret d'aprovació de les justificacions.
SECTORS CULTURALS - PROGRAMES DEL SARC

MODALITATS CATÀLEG SARC 2020

                                        

                                   


ÀREA DE CULTURA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

MUSEUS, SERVEIS I DEPARTAMENTS ADSCRITS