SARC - Cultura Diputació de València

INFORMACIÓ CATÀLEG SARC - Empreses, professionals i associacions

FORMAR PART DEL CATÀLEG SARC

                                            


CONCESSIÓ I JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS 2019 - Ajuntaments i Entitats Locals

NOVETAT: Abans de completar la justificació, es pot consultar un TUTORIAL AMB AJUDA I RECOMANACIONS


 

SECTORS CULTURALS - PROGRAMES DEL SARC

MODALITATS CATÀLEG SARC 2019

                                        

                                   


ÀREA DE CULTURA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

MUSEUS, SERVEIS I DEPARTAMENTS ADSCRITS


               


 

VIDEO PRESENTACIÓ SARC