SARC - Cultura Diputació de València

INFORMACIÓ CATÀLEG SARC - Empreses, professionals i associacions

Termini obert des del 30 de setembre fins al 30 de juny de 2021


                             


SUBVENCIONS I ACTIVITATS PER ALS MUNICIPIS - SARC 2020


- SARC ALS POBLES 2020

- PREMIS LITERARIS 2020

La justificació de totes les subvencions finalitza el 20 de gener de 2021. 


SECTORS CULTURALS - PROGRAMES DEL SARC

MODALITATS CATÀLEG SARC 2020

                                        

                                   


ÀREA DE CULTURA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

MUSEUS, SERVEIS I DEPARTAMENTS ADSCRITS