CATÀLEG SARC 2020 - Alta de noves activitats

INSTRUCCIONS DEL PROCÉS D'ALTA

Els professionals del sector cultural de la província de València que volen presentar noves activitats per al Catàleg d'Activitats Culturals 2020 poden formalitzar la seua gestió des del 4 de setembre de 2019, completant el formulari de sol·licitud en la web del SARC i remetent posteriorment el PDF de la sol·licitud mitjançant la Seu Electrònica de la Diputació de València.

El SARC es compromet a publicar al gener de 2020 en el Catàleg les altes rebudes amb anterioritat al 30 de novembre de 2019. Les propostes rebudes després d'esta data s'aniran incorporant progressivament. El termini de presentació de noves propostes està obert fins al 31 de juliol de 2020.

EL DOCUMENT INCLOU LES "PREGUNTES FREQÜENTS"


Una vegada omplit amb l'activitat a presentar, el formulari envia al correu electrònic de l'empresa, professional o associació dos arxius en PDF:

- Un PDF de la fitxa tècnica de l'activitat que s'ha presentat.

  • Este PDF no cal enviar-ho al SARC ja que la informació completada es rep en els nostres servidors per al seu posterior tractament.

- Un PDF de la sol·licitud ("solicitudprof") amb el codi intern.


RESUM: COM I ON ENVIAR LA SOL·LICITUD I EL MATERIAL AUDIOVISUAL

PAS 1 - Emplenar en la web del SARC el formulari (enllaç en requadre més avall) amb les dades de l'activitat i la càrrega de documentació reflectida en les instruccions generals. Es generen dos PDF en el correu electrònic indicat pel sol·licitant, un dels quals ("solicitudprof") cal enviar en el pas 2 mitjançant la Seu Electrònica de la Diputació de València.

PAS 2 - Emplenar en la Seu Electrònica Diputació de València - Catàleg de Tràmits, secció Cultura i Oci la instància de sol·licitud i adjuntar el PDF rebut ("solicitudprof"). Amb signatura electrònica de la ACCV o DNI electrònic.

               TUTORIAL D'AJUDA D'ÚS DE LA SEU ELECTRÒNICA (PDF)
 

PAS 3 - En cas de no haver introduït en el formulari un enllaç de l'espectacle o activitat completa:

  • CDs / DVDs / USB (Enviament postal o presencial): SARC Diputació de València - Carrer Corona, 36 - 46003 València.
  • Enviament posterior d'enllaç digital per a la seua descàrrega pel SARC: enviar enllaç a catalogo.sarc@dival.es

Cal indicar codi intern i títol de l'espectacle / activitat.


MODEL DE DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA

Durant el procés d'alta, es sol·licita un document opcional en cas de grups amb representant (en el cas d'empreses), que es recomanable preparar prèviament per a la seua càrrega en el formulari. El model está disponible més avall, en la secció Documentació.


Accés desactivat per finalització de termini.

MOLT IMPORTANT:

La grandària dels arxius adjunts (PDFs, fotografies, ...) no ha de superar els 4 MB per arxiu perquè el formulari es puga enviar correctament.