EQUIPAMENTS CENTRES CULTURALS 2014

TERMINI FINALITZAT EL 30 D'ABRIL.

PRESENTACIÓ AMB FIRMA ELECTRÒNICA I TELETRAMITACIÓ EN L'OFICINA VIRTUAL

Per a la presentació en l'Oficina Virtual en el Registre de la Seu Electrònica de la Diputació de València només és necessari accedir a la mateixa i omplir el formulari, adjuntant la documentació que se sol·licita. Posteriorment cal validar la presentació per mitjà de la firma electrònica del representant autoritzat del municipi.

Si en el pas 1 ocorre alguna incidència tècnica que impedisca finalitzar el procés de firma electrònica, pot utilitzar el PDF de l'Annex  que està disponible més avall, i presentar per registre o correu certificat.

PRESENTACIÓ PER ALTRES MÈTODES (Registre, correu certificat, etc,...)

A partir del dimarts 1 d'abril es podrà presentar la plantilla de sol·licitud d'activitats amb possibilitat d'emplenar directament. Posteriorment podrà convertir la sol·licitud a un arxiu PDF descarregable. Este PDF és el que ha d'incloure's amb la resta de documentació sol·licitada.