FESTES POPULARS 2014

Les Bases 2014 han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 46, del 24 de febrer de 2014. El termini per a entregar les instàncies s'obri el dimarts 25 de febrer, finalitzant el 26 de març de 2014 (30 dies naturals) .

2014


Objectius de la convocatòria

Els objectius d'estes ajudes són:

  • Recolzar les manifestacions ludico festives dels municipis de la província.
  • Impulsar el manteniment de les festes populars i patronals dels nostres municipis.
  • Promoure els trets característics festius de la cultura valenciana.

Característiques de la convocatòria

Estes Bases seran aplicables a les sol·licituds de subvenció presentades per part dels ajuntaments de la província de València per a la realització d'activitats, espectacles o actuacions celebrades durant les festes populars del municipi.

Podran acollir-se a estes ajudes els ajuntaments i entitats locals menors de la província de València la població dels quals siga de fins a 20.000 habitants.


 

INSTRUCCIONS D'ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ

 

PRESENTACIÓ AMB LA FIRMA ELECTRÒNICA I TELETRAMITACIÓ EN L'OFICINA VIRTUAL (TERMINI FINALITZAT EL 26 DE MARÇ)

A partir del dimarts 25 de febrer estarà disponible l'Annex II (la plantilla de sol·licitud d'activitats amb possibilitat d'emplenar directament) . L'avantatge principal és que les activitats seleccionades, si pertanyen al Catàleg SARC 2014 es carreguen automàticament només introduint el número de codi de l'activitat. Posteriorment podrà convertir la sol·licitud a un arxiu PDF descarregable. Este PDF és el que ha d'incloure's com a adjunt (més les factures proforma corresponents) en el Registre de la Seu Electrònica de la Diputació de València, on apareix l'Annex I (Instància general de presentació de la sol·licitud) per a validar la presentació per mitjà de la firma electrònica del representant autoritzat del municipi.

Si en el pas 2 ocorre alguna incidència tècnica que impedisca finalitzar el procés de firma electrònica, pot utilitzar este PDF de l'Annex II, acompanyat de l'Annex I que està disponible més avall en format Word, i presentar per registre o correu certificat.

PRESENTACIÓ PER ALTRES MÈTODES (Registre, correu certificat, etc,...) (TERMINI FINALITZAT EL 26 DE MARÇ)

Per a la seua comoditat, s'ha d'utilitzar l'Annex II que apareix enllaçat a la secció anterior i generar el PDF. Una vegada omplit el formulari i imprés, haurà de completar l'Annex I que per a este cas, trobarà al peu d'esta secció, en format Word amb possibilitat d'emplenar directament. (Secció Arxiu) .