Formació - Arxiu

Congressos SARC    


CONGRÉS SARC 2005 - La formació dels gestors i tècnics de cultura

ACTES DEL CONGRÉS - Disponibles en la secció d'Arxius a peu de pàgina.

DECLARACIÓ DE VALÈNCIA 2005

La professió de tècnic de cultura ha sigut denominada de múltiples formes: gestors, programadors, gerents, coordinadors, animadors; però no cap el menor dubte que hem hagut d'anar fent-nos un buit professional a base del desenrotllament de les nostres capacitats i potencialitats; i, com no, amb l'impuls d'aquells pioners dels anys huitanta.


CONGRÉS SARC 2009 - La plusvàlua econòmica de la cultura

DECLARACIÓ DE VALÈNCIA 2009

La cultura pot i ha de plantejar-se la naturalesa i efectes de les seues plusvàlues, com també la seua associació històrica amb les llibertats i ara, en un horitzó més concret, amb els reptes d'igualtat de dones i hòmens, supressió de barreres físiques per a discapacitats i ètiques o mentals per als migrants, els majors, els desplaçats. La cultura és hui, pel seu creixent pes en els sistemes socioeconòmics, capaç d'incidir, d'influir i de corregir, encara que la consciència de crisi es pretenga, amb frecuencia, paralitzant.