PROMOCIÓ CULTURAL 2014

Les Bases 2014 han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 46, del 24 de febrer de 2014. El termini per a entregar les instàncies s'obri el dimarts 25 de febrer, finalitzant el 26 de març de 2014 (30 dies naturals) .

2014

Objectius de la convocatòria

El SARC promou i fomenta la realització d'activitats culturals en les entitats locals de la província de València. La Diputació, a través d'estes Bases, posa a la disposició dels ajuntaments recursos econòmics i culturals, amb la finalitat d'afavorir l'elaboració de programacions culturals municipals estables i amb els següents objectius:
 

  • Dinamitzar la cultura en les entitats locals d'esta província, especialment les referides a les arts plàstiques, les tradicions populars valencianes, les arts escèniques, la música i les activitats didacticoculturals.
  • Potenciar la creació i producció cultural valenciana.
  • Optimitzar els recursos obtenint més beneficis per al desenrotllament territorial i fomentar l'autonomia de programació dels municipis de la província.
  • Potenciar el sector empresarial de la nostra indústria cultural.
  • Promocionar a les associacions culturals de la província.
  • Recolzar la gestió del personal tècnic i dels responsables municipals de cultura.

Característiques de la convocatòria

Seran objecte de subvenció les activitats culturals de les modalitats i estils que es detallen a continuació. Estes activitats podran estar incloses o no en el Catàleg d'Activitats Culturals que el SARC edita en la seua pàgina web, amb la finalitat de facilitar recursos i orientar els agents culturals en la realització de la seua programació, així com de recolzar a la indústria cultural del nostre territori.

Podran acollir-se a estes ajudes els ajuntaments i entitats locals menors de la província de València la població dels quals siga de fins a 20.000 habitants.

Modalitats i estils

a) Arts escèniques: ball flamenc, café-teatre, circ, contacontes, dansa clàssica, dansa contemporània, danses del món, màgia escènica, òpera (representació) , recital de poesia, sainet valencià, teatre d'adults, teatre de carrer, titelles, teatre infantil i sarsuela (representació).
b) Arts plàstiques: ceràmica, dibuix, disseny, escultura,  fotografia, gravat, pintura, i altres.
c) Música: cantautors, corals, flamenc, jazz/blues, música clàssica i de cambra, música folk valenciana, músiques del món, noves tendències musicals, òpera (recital) , orquestres de pols i pua, percussió i sarsuela (recital) .
d) Tallers didàctics: animació lectora, artesania, arts escèniques, audiovisuals, belles arts, ciència, gastronomia, història, jocs, literatura, màgia, manualitats, medi ambient, música, recursos didàctics i restauració.
e) Tradicions: cant d'estil/albades, dansa popular valenciana, exhibició eqüestre/tir i arrossegament, gegants i cabuts, jocs típics valencians, moros i cristians, pilota valenciana, tabal i dolçaina, toc de campanes i rondalles.


 

INSTRUCCIONS D'ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ

PRESENTACIÓ AMB LA FIRMA ELECTRÒNICA I TELETRAMITACIÓ EN L'OFICINA VIRTUAL (TERMINI FINALITZAT EL 26 DE MARÇ)

A partir del dimarts 25 de febrer estarà disponible l'Annex II (la plantilla de sol·licitud d'activitats amb possibilitat d'emplenar directament) . L'avantatge principal és que les activitats seleccionades, si pertanyen al Catàleg SARC 2014 es carreguen automàticament només introduint el número de codi de l'activitat. Posteriorment podrà convertir la sol·licitud a un arxiu PDF descarregable. Este PDF és el que ha d'incloure's com a adjunt (més les factures proforma corresponents) en el Registre de la Seu Electrònica de la Diputació de València, on apareix l'Annex I (Instància general de presentació de la sol·licitud) per a validar la presentació per mitjà de la firma electrònica del representant autoritzat del municipi.

Si en el pas 2 ocorre alguna incidència tècnica que impedisca finalitzar el procés de firma electrònica, pot utilitzar este PDF de l'Annex II, acompanyat de l'Annex I que està disponible més avall en format Word, i presentar per registre o correu certificat.

PRESENTACIÓ PER ALTRES MÈTODES (Registre, correu certificat, etc,...) (TERMINI FINALITZAT EL 26 DE MARÇ)

Per a la seua comoditat, s'ha d'utilitzar l'Annex II que apareix enllaçat a la secció anterior i generar el PDF. Una vegada omplit el formulari i imprés, haurà de completar l'Annex I que per a este cas, trobarà al peu d'esta secció, en format Word amb possibilitat d'emplenar directament. (Secció Arxiu) .