Qui som

El SARC és el Servici d'Assistència i Recursos Culturals de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, creat al maig de 1989. La seua comesa principal és l'assistència als municipis de la província de València en matèria cultural, incidint de forma més activa en els pobles amb menor nombre d'habitants o amb menys recursos econòmics, actuant com un model d'intervenció i redistribució territorial de la cultura.

Objectius:

- Satisfer les necessitats culturals dels municipis de la província de València.
- Ampliar l'oferta de servicis per a donar resposta a la demanda d'estos municipis.
- Potenciar la creativitat i cultura valencianes, així com el seu consum.
- Redistribuir territorialment l'activitat cultural recolzant el consum en aquells municipis amb menor capacitat de pressupost i gestió.
- Assessorar i formar en matèria cultural.
- Afavorir la creació i producció artístic cultural.
- Optimitzar els recursos econòmics que permeten multiplicar les iniciatives culturals.
- Recolzar el procés de consolidació de les indústries culturals de la província de València.