P7 - PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

La present convocatòria té per objecte establir les condicions que regularan la concessió d’un màxim de 8 ajudes per a la implantació d’un Pla de Normalització Lingüística l’import del qual està estipulat en un màxim d’onze mil dos cents cinquanta (11.250) euros i que serà subvencionat al cent per cent.

Aquest programa és competència de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, amb la gestió administrativa del SARC.

Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis de la província de València amb una població entre 4.000 i 10.000 habitants.


DATES CONVOCATÒRIA 2019

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: BOP 69, de 9 d'abril de 2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Des del 10 d'abril al 6 de maig de 2019, inclòs.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: Pendent.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 5 de novembre de 2019, inclòs.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1 - TEXTOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

  Document PDF - Clàusules comunes de la convocatòria de subvencions

  Document PDF - Convocatòria del programa P7 - PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA


2 - ACCÉS A LA SEU ELECTRÓNICA (Carpeta Ajuntament, secció Cultura)

Enllaç a la Carpeta Ajuntament


Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Des del 10 d'abril fins al 6 de maig de 2019.

Contacte per a consultes - Unitat de Normalització Lingüística Diputació de València

Telèfon: 96 388 28 33

Correu Electrònic: normalitzacio@dival.es