Audiovisuals 2016

La Diputació promou i fomenta la difusió del sector audiovisual en els ajuntaments de la província de València. El SARC, a través d'estes Bases, posa a la disposició dels ajuntaments recursos econòmics i culturals, amb la finalitat de contribuir a la promoció del patrimoni, identitat, llengua i cultura valenciana en les programacions culturals municipals dels municipis amb menys de 100.000 habitants amb els següents objectius:

  1. Difondre el patrimoni, la identitat, la llengua i la cultura valenciana.
  2. Potenciar la recerca i la creació del sector audiovisual valencià.
  3. Promoure la recuperació i difusió del documental com a instrument de caràcter lúdic- didàctic de coneixement de la nostra història local i realitat territorial.
  4. Fomentar la producció del sector empresarial de la nostra indústria cultural.

CONVOCATÒRIA AMB TERMINI FINALITZAT


BASES DEL PROGRAMA I PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Les Bases del Programa s'han publicat en el BOP 102, de 30 de maig de 2016. Accedisca en la secció Documentació d'esta pàgina.

El termini per a la presentació de la sol·licitud de subvenció i la documentació que haja d'acompanyar-la serà de 20 dies naturals a comptar de l'endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València de l'extracte de la convocatòria corresponent a les presents bases.

Termini de sol·licitud: des del 24 de juny al 13 de juliol de 2016.


PRESENTACIÓ MITJANÇANT SIGNATURA ELECTRÒNICA I TELETRAMITACIÓ EN L'OFICINA VIRTUAL

Está disponible en este enllaç el FORMULARI de l'ANNEX II d'Audiovisuals (la plantilla de sol·licitud d'activitats amb fàcil emplenat).

Cal introduir el codi corresponent al documental que es pot consultar en el Catàleg SARC 2016 (modalitat Audiovisuals). Les dades del documental es carreguen automàticament només introduint el número de codi del documental. No es pot sol·licitar la projecció de documentals que no estiguen inclosos en el Catàleg.

Posteriorment podrà convertir la sol·licitud a un arxiu PDF que es pot descarregar. Este PDF és el que ha d'incloure's com a adjunt (més la resta de la documentació sol·licitada) en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments, secció Oci i Cultura, pestanya Altres Tràmits), on apareix la Instància general de presentació de la sol·licitud, per a validar la presentació mitjançant la signatura electrònica del representant autoritzat del municipi.

PAS 1 - Accés a l'enllaç per a emplenar el FORMULARI de l'ANNEX II d'Audiovisuals. Emplenar programació i generar document en PDF.

PAS 2 - Accedir a la Carpeta Ajuntaments, (secció Cultura i Oci, pestanya Altres Tràmits), adjuntar PDF anterior i annexar la resta de documentació requerida. Signar digitalment. El sistema genera el registre i retorna una còpia a l'usuari, com a mostra de la presentació de la sol·licitud de subvenció.

IMPORTANT: La no presentació posterior mitjançant la Carpeta Ajuntaments o qualsevol altre registre autoritzat, deixa sense efecte la sol·licitud. El termini de presentació finalitza el 13 de Juliol de 2016.


PRESENTACIÓ PER ALTRES MÈTODES (Registre, correu certificat, etc,...)

Per a la seua comoditat, pot utilitzar el FORMULARI de l'ANNEX II de Audiovisuals que apareix en la web i generar el PDF. Una vegada emplenat el formulari i imprès, haurà de completar l'Annex I que per a este cas, trobarà al peu d'esta secció, en format Word. (Secció Documentació).