CATÀLEG SARC 2019 - Alta de noves activitats

INSTRUCCIONS DEL PROCÉS D'ALTA

Els professionals del sector cultural de la província de València que volen presentar noves activitats per al Catàleg d'Activitats Culturals 2019 poden formalitzar la seua gestió des del 28 de setembre de 2018, completant el formulari de sol·licitud en la web del SARC i remetent posteriorment el PDF de la sol·licitud mitjançant la Seu Electrònica de la Diputació de València.

El SARC es compromet a publicar al gener de 2019 en el Catàleg les altes rebudes amb anterioritat al 30 de novembre de 2018. Les propostes rebudes després d'esta data s'aniran incorporant progressivament. El termini de presentació de noves propostes està obert fins al 31 de juliol de 2019.


Una vegada omplit amb l'activitat a presentar, el formulari envia al correu electrònic de l'empresa, professional o associació dos arxius en PDF:

- Un PDF de la fitxa tècnica de l'activitat que s'ha presentat.

 • Este PDF no cal enviar-ho al SARC ja que la informació completada es rep en els nostres servidors per al seu posterior tractament.

- Un PDF de la sol·licitud ("solicitudprof") amb el codi intern.

 • Esta sol·licitud cal enviarla a través de la Seu Electrònica de la Diputació de València.

  No es contempla una altra manera d'enviament. És necessari disposar de signatura electrònica de la ACCV o el DNI electrònic.
   

 • Si pel tipus d'activitat cal portar un CD o DVD al SARC, aconsellem adjuntar una còpia d'esta sol·licitud junt amb el CD o DVD per a millor identificació i arxiu dels suports audiovisuals.
   
 • En el PDF es mostra un codi intern únic per a cada activitat. Este número ha d'indicarse en el suport CD o DVD.

És molt important escriure correctament el correu electrònic de l'empresa, professional o associació en el formulari, per a assegurar-se que es rep esta documentació.


RESUM: COM I ON ENVIAR LA SOL·LICITUD I EL MATERIAL AUDIOVISUAL

PAS 1 - Emplenar en la web del SARC el formulari (enllaç en requadre més avall) amb les dades de l'activitat i la càrrega de documentació reflectida en les instruccions generals. Es generen dos PDF en el correu electrònic indicat pel sol·licitant, un dels quals ("solicitudprof") cal enviar en el pas 2 mitjançant la Seu Electrònica de la Diputació de València.

PAS 2 - Emplenar en la Seu Electrònica Diputació de València - Catàleg de Tràmits, secció Cultura i Oci la instància de sol·licitud i adjuntar el PDF rebut ("solicitudprof").
 Amb signatura electrònica de la ACCV o DNI electrònic.

               TUTORIAL D'AJUDA D'ÚS DE LA SEU ELECTRÒNICA (PDF)

PAS 3 - CDs / DVDs (Enviament postal o presencial): SARC Diputació de València

Centre Cultural la Beneficència: Carrer Corona, 36 - 46003 València


MODEL DE DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA

Durant el procés d'alta, es sol·licita un document opcional en cas de grups amb representant (en el cas d'empreses), que es recomanable preparar prèviament per a la seua càrrega en el formulari. El model está disponible més avall, en la secció Documentació.

 • Autorització de representació de grups (només en els casos que corresponga). OPCIONAL

MOLT IMPORTANT:

La grandària dels arxius adjunts (PDFs, fotografies, ...) no ha de superar els 4 MB per arxiu perquè el formulari es puga enviar correctament.