Convenis 2015

2015

Característiques dels convenis.

La Diputació de València col·labora amb altres Administracions Públiques i institucions privades a través de convenis de col·laboració.

Excloent-ne els contractes administratius en sentit estricte, tots els acords de la voluntat de la Diputació Provincial i d'un tercer, tant siga persona pública com a privada, es formalitzen per mitjà de la firma de convenis de col·laboració.

Els convenis de col·laboració contenen:

a)    Els òrgans que celebren el conveni i la capacitat jurídica amb què actua cada una de les parts.
b)    La competència que exerceix cada una de les parts.
c)    El seu finançament.
d)    Obligacions i drets de cada una de les parts.
e)    El termini de vigència, la qual cosa no impedirà la seua pròrroga si així ho acorden les parts firmants del conveni.
f)    L'extinció per causa diferent de la prevista en l'apartat anterior.


CONVENIS SUBSCRITS PER A L'ANY 2015

Se n'aniran incorporant a este llistat conforme es procedisca a la seua aprovació pels òrgans corresponents.


CONVENIS COMISSIÓ DE CULTURA DE FEBRER

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Chelva per a la realització del XVII Festival de Narració Oral "Cuentantón"

CONVENIS COMISSIÓ DE CULTURA D'ABRIL

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Sot de Chera per a la realització del XXV Concurs de Pintura Ràpida "Beltrán Segura"

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Simat de la Valldigna per a la realització de la VIII Mostra Professional de Contacontes "Contescoltes 2015".

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Barxeta per a la realització del II Premi de Novel·la Curta "Poble de Barxeta".

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Vilanova de Castelló per a la realització del III Cicle de Música Antiga i Polifonia.

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Montserrat per a la realització de la XXXV Setmana Internacional de Música de Cambra.

- Conveni amb vint-i-quatre ajuntaments que realitzen la campanya intermunicipal de teatre "Anem al Teatre 2015".

CONVENIS COMISSIÓ DE CULTURA DE MAIG

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Canals per a la realització de "Festifoto 2015".

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Beniarjó per a la realització de la 35ª edició del premi de poesia "Senyoriu d'Ausiàs March".

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Foios per a la realització de la 13ª mostra de teatre novell "Escènia 2015".

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Gestalgar per a la realització del V Concurs de pintura ràpida.

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Quartell per a la realització de les "X Trobades multiculturals a l'Agost".

- Conveni Diputació de València i ajuntament de Titaguas per a la realització del III Concurs de pintura ràpida.

- Conveni Diputació de València i Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida per a la realització de la "31ª Mostra Internacional de Titelles".

JUSTIFICACIÓ

Si desitja fer la justificació amb firma digital, en la Seu Electrònica, polse en este enllaç. En cas contrari, disposa dels models de justificació en la secció Documentació.