Equipament Centres Culturals 2016


ACTUALITZACIÓ JULIOL 2016 - CONCESSIÓ I JUSTIFICACIÓ

Publicada en el BOP 130 de 7 de juliol la distribució de la concessió de la subvenció.

La documentació, models i més informació está disponible en la pàgina de justificació de totes les subvencions SARC 2016.
El termini per a presentar la justificació finalitza el 4 de novembre de 2016,


L’objectiu fonamental del Programa d’Equipaments és el d’oferir als ajuntaments ajudes econòmiques per a l’adquisició dels elements tècnics necessaris per a l’execució de la seua programació cultural, disminuint així els costos de les activitats d’aquestes corporacions. Dins del camp d’actuació d’aquest programa es poden subvencionar els efectes següents: 
Il·luminació escènica i d’espais culturals, àudio, vídeo, tramoia i escenari, equipament informàtic 
o multimèdia, equipament de teatres, auditoris, sales d’exposició, cines, sales d’actes, biblioteques, agències de lectura i espais multiusos, material audiovisual, etc.

CONVOCATÒRIA AMB TERMINI FINALITZAT


BASES DEL PROGRAMA I PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Les Bases del Programa s'han publicat en el BOP 38, de 25 de febrer de 2016. Accedisca amb aquest enllaç o en la secció Documentació d'aquesta pàgina, més a baix.

Termini de sol·licitud: des del 18 de març fins al 5 d'abril de 2016.


PRESENTACIÓ MITJANÇANT SIGNATURA ELECTRÒNICA I TELETRAMITACIÓ EN L'OFICINA VIRTUAL

Está disponible en aquest enllaç el FORMULARI de l'ANNEX de Equipament de Centres Culturals. (la plantilla de sol·licitud de subvenció amb fàcil emplenat).

Posteriorment podrà convertir la sol·licitud a un arxiu PDF que es pot descarregar. Aquest PDF és el que ha d'incloure's com a adjunt (més la resta de la documentació sol·licitada) en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments, secció Oci i Cultura, pestanya Altres Tràmits), on apareix la Instància general de presentació de la sol·licitud, per a validar la presentació mitjançant la signatura electrònica del representant autoritzat del municipi.

PAS 1 - Accés a l'enllaç per a emplenar el FORMULARI de l'ANNEX de Equipament de Centres Culturals. Emplenar petició de subvenció i generar document en PDF.

PAS 2 - Accedir a la Carpeta Ajuntaments, secció Cultura i Oci, pestanya Altres Tràmits, adjuntar PDF anterior i annexar documentació requerida. Signar digitalment. El sistema genera el registre i retorna una còpia a l'usuari, com a mostra de la presentació de la sol·licitud de subvenció.

IMPORTANT: La no presentació posterior mitjançant la Carpeta Ajuntaments o qualsevol altre registre autoritzat, deixa sense efecte la sol·licitud. El termini de presentació finalitza el 5 d'abril de 2016.


PRESENTACIÓ PER ALTRES MÈTODES (Registre, correu certificat, etc,...)

Per a la seua comoditat, pot utilitzar el FORMULARI de l'ANNEX de Equipament de Centres Culturals. que apareix en la web i generar el PDF. Aquest PDF és el que ha d'incloure's juntament amb la resta de documentació sol·licitada en el registre.