FESTES POPULARS 2015

Les Bases 2015 han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 16, del 26 de gener de 2015. El termini per a entregar les instàncies s'obri el dimarts 27 de gener, finalitzant el 25 de febrer de 2015 (30 dies naturals) .

 

INSTRUCCIONS D'ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ

PRESENTACIÓ AMB LA FIRMA ELECTRÒNICA I TELETRAMITACIÓ EN L'OFICINA VIRTUAL
(TERMINI FINALITZAT EL 25 DE FEBRER)

A partir del dimarts 27 de gener estarà disponible l'Annex II (la plantilla de sol·licitud d'activitats amb possibilitat d'emplenar directament) . L'avantatge principal és que les activitats seleccionades, si pertanyen al Catàleg SARC 2015 es carreguen automàticament només introduint el número de codi de l'activitat. Posteriorment podrà convertir la sol·licitud a un arxiu PDF descarregable. Este PDF és el que ha d'incloure's com a adjunt (més les factures proforma corresponents) en el Registre de la Seu Electrònica de la Diputació de València, on apareix l'Annex I (Instància general de presentació de la sol·licitud) per a validar la presentació per mitjà de la firma electrònica del representant autoritzat del municipi.

  • PAS 1 - Accedir a l'enllaç per a omplir el FORMULARI de l'ANNEX II. Omplir programació i generar document en PDF.
     
  • PAS 2 - Accedir a l'Oficina Virtual - Subvenció Festes Populars. Omplir Annex I (Instància General) , i adjuntar PDF anterior i factures proforma.

Si en el pas 2 ocorre alguna incidència tècnica que impedisca finalitzar el procés de firma electrònica, pot utilitzar este PDF de l'Annex II, acompanyat de l'Annex I que està disponible més avall en format Word, i presentar per registre o correu certificat.

PRESENTACIÓ PER ALTRES MÈTODES (Registre, correu certificat, etc,...)
(TERMINI FINALITZAT EL 25 DE FEBRER)

Per a la seua comoditat, s'ha d'utilitzar l'Annex II que apareix enllaçat a la secció anterior i generar el PDF. Una vegada omplit el formulari i imprés, haurà de completar l'Annex I que per a este cas, trobarà al peu d'esta secció, en format Word amb possibilitat d'emplenar directament. (Secció Documentació) .

2015

Objectius de la convocatòria

Els objectius d'estes ajudes són:

  • Recolzar les manifestacions ludico festives dels municipis de la província.
  • Impulsar el manteniment de les festes populars i patronals dels nostres municipis.
  • Promoure els trets característics festius de la cultura valenciana.

Característiques de la convocatòria

Estes Bases seran aplicables a les sol·licituds de subvenció presentades per part dels ajuntaments de la província de València per a la realització d'activitats, espectacles o actuacions celebrades durant les festes populars del municipi.

Podran acollir-se a estes ajudes els ajuntaments i entitats locals menors de la província de València la població dels quals siga de fins a 20.000 habitants.


JUSTIFICACIÓ

Si desitja fer la justificació amb firma digital, en la Seu Electrònica, polse en este enllaç. En cas contrari, disposa dels models de justificació en la secció Documentació.