Festes Populars 2016

ACTUALITZACIÓ JULIOL 2016 - CONCESSIÓ I JUSTIFICACIÓ

Publicada en el BOP 130 de 7 de juliol la distribució de la concessió de la subvenció.

La documentació, models i més informació está disponible en la pàgina de justificació de totes les subvencions SARC 2016.
El termini per a presentar la justificació finalitza el 4 de novembre de 2016,


Este programa de subvenció té com a objecte convocar i regular la concessió d’ajudes econòmiques per a la realització d’activitats/actuacions/espectacles durant les festes populars i locals als ajuntaments i entitats locals menudes amb població inferior a 5.000 habitants. Els municipis amb població superior no disposaran de subvencions per a festes però veuran augmentada la seua línia orientada a activitats culturals.

CONVOCATÒRIA AMB TERMINI FINALITZAT


BASES DEL PROGRAMA I PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Les Bases del Programa s'han publicat en el BOP 38, de 25 de febrer de 2016. Accedisca amb aquest enllaç o en la secció Documentació d'aquesta pàgina, més a baix.

Termini de sol·licitud: des del 18 de març fins al 5 d'abril de 2016.


PRESENTACIÓ MITJANÇANT SIGNATURA ELECTRÒNICA I TELETRAMITACIÓ EN L'OFICINA VIRTUAL

Está disponible en aquest enllaç el FORMULARI de l'ANNEX II de Festes Populars (la plantilla de sol·licitud d'activitats amb fàcil emplenat). L'avantatge principal és que les activitats seleccionades, si pertanyen al Catàleg SARC 2016 es carreguen automàticament amb només introduir el número de codi de l'activitat.

Posteriorment podrà convertir la sol·licitud a un arxiu PDF que es pot descarregar. Aquest PDF és el que ha d'incloure's com a adjunt (més la resta de la documentació sol·licitada) en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments, secció Oci i Cultura, pestanya Altres Tràmits), on apareix la Instància general de presentació de la sol·licitud, per a validar la presentació mitjançant la signatura electrònica del representant autoritzat del municipi.

PAS 1 - Accés a l'enllaç per a emplenar el FORMULARI de l'ANNEX II de Festes Populars. Emplenar programació i generar document en PDF.

PAS 2 -  Accedir a la Carpeta Ajuntaments, secció Cultura i Oci, pestanya Altres Tràmits, adjuntar PDF anterior i annexar la resta de documentació requerida. Signar digitalment. El sistema genera el registre i retorna una còpia a l'usuari, com a mostra de la presentació de la sol·licitud de subvenció.

IMPORTANT: La no presentació posterior mitjançant la Carpeta Ajuntaments o qualsevol altre registre autoritzat, deixa sense efecte la sol·licitud. El termini de presentació finalitza el 5 d'abril de 2016.


PRESENTACIÓ PER ALTRES MÈTODES (Registre, correu certificat, etc,...)

Per a la seua comoditat, pot utilitzar el FORMULARI de l'ANNEX II de Festes Populars que apareix en la web i generar el PDF. Una vegada emplenat el formulari i imprès, haurà de completar l'Annex I que per a aquest cas, trobarà al peu d'aquesta secció, en format Word. (Secció Documentació).