Fons Editorial de Publicacions 2020

Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre cessió gratuïta de publicacions del fons bibliogràfic a biblioteques públiques i centre de lectura dependents d'entitats locals.

BOP 161 - 21 d'agost de 2020


Adjudicació i cessions gratuïtes dels lots de publicacions del fons bibliogràfic de la Diputació, any 2020, amb destinació a biblioteques públiques i centres de lectura dependents d'ajuntaments de la província.

BOP 6 - 12 de gener de 2021


ACTA DE RECEPCIÓ per a la justificació

Disponible el model per a descàrrega i emplenar en la secció de Documentació, per a la seua posterior presentació mitjançant la Carpeta Ajuntament en la Seu Electrònica de la Diputació de València.

NOTA IMPORTANT: perquè el PDF es guarde amb el contingut del formulari emplenat, cal "guardar" o "guardar com..." i descarregar-ho a l'ordinador, per al seu signat electrònic i posterior remissió a la Seu.

L'acta de recepció s'ha de registrar en la Seu una vegada s'hagen rebut les publicacions i comprovat els títols i quantitat d'exemplars.


Documentació: