P6 - RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA (Entitats Locals) 2019

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

Ajudes a municipis de menys de 100.000 habitants i mancomunitats, dins del context de la campanya "Retrobem la nostra música", amb dos àrees definides de subvenció:

  • Actes commemoratius organitzats pels ajuntaments de les seues Societats Musicals (25 anys o múltiples de 25 anys).
  • Concursos de bandes de música organitzats pels ajuntaments o mancomunitats.

DATES CONVOCATÒRIA 2019

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: BOP 69, de 9 d'abril de 2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Des del 10 d'abril al 6 de maig de 2019, inclòs.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: Pendent.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 5 de novembre de 2019, inclòs.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1 - TEXTOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

  Document PDF - Clàusules comunes de la convocatòria de subvencions SARC 2019

  Document PDF -  Convocatòria del programa P6 - RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA


2 - FORMULARI PER A GENERAR L'ANNEX I

Enllaç al formulari model Annex I - RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA

Per a evitar errors en la generació de l'Annex I en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, i no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.

El PDF generat es descarrega en el directori establit en el seu navegador (per defecte la carpeta Descàrregues, generalment). No es mostra obert en pantalla.

El PDF generat s'ha d'acompanyar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.


3 - ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA (Carpeta Ajuntament secció CULTURA)

Enllaç a la Carpeta Ajuntament

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Des del 10 d'abril fins al 6 de maig de 2019.