Premis literaris 2019

ANNEX I
PROGRAMACIÓ PREMIS LITERARIS 2019

Persona de contacte per a la gestió tècnica de l'expedient


DADES DEL PROJECTE:

   

DADES PER A LA VALORACIÓ: (Referides a l'última edició amb número)

   
   
   
   

L'arxiu PDF generat a partir del formulari ha d'acompanyar-se amb la resta de la documentació exigida com a adjunt, al presentar la sol·licitud en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments).

La no presentació posterior per mitjà de la Carpeta Ajuntaments deixa sense efecte la sol·licitud.