Premis literaris 2020

ANNEX I
PREMIS LITERARIS 2020

Persona de contacte per a la gestió tècnica de l'expedient


DADES DEL PROJECTE:

   

DADES PER A LA VALORACIÓ: (Referides a l'última edició amb número)

   
   
   
   

L'arxiu PDF generat a partir del formulari ha d'acompanyar-se amb la resta de la documentació exigida com a adjunt, al presentar la sol·licitud en la Seu Electrònica de la Diputació de València (Carpeta Ajuntament).