SARC ALS POBLES 2020 - Instruccions

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

És el principal programa de referència que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientat preferentment per a la programació cultural municipal estable. Incorpora les ajudes per a les festes populars als municipis de menys de 5.000 habitants. En aquesta convocatòria s'engloben totes aquelles activitats i actes culturals que en anys anteriors s'emmarcaven dins dels programes de projectes intermunicipals; festivals, mostres o certàmens culturals; projecció d'audiovisuals; programacions de música clàssica / música de cambra i actes commemoratius.

Queda estructurat en diversos trams de concessió econòmica, en funció de la població de cada municipi.

El programa incorpora una nova línia d'ajudes per a donar suport a la creació o potenciació dels consells municipals culturals.


DATES CONVOCATÒRIA 2020

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: BOP 107, de 5 de juny de 2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Des del 8 fins al 29 de juny de 2020, inclòs.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ:

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 20 de gener de 2021, inclòs.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS:

Publicat al BOP 27 de 10 de febrer de 2021 l'anunci del primer grup d'ajuntaments i mancomunitats de la província de València amb l'aprovació de la justificació de la subvenció SARC als Pobles 2020.
 
 Accés al text publicat al BOP

IMPORTANT: En este primer decret apareixen les entitats locals que justificaren correctament la subvenció concedida abans del 12 de gener. La resta de justificacions pendents es publicaran en el BOP en un nou anunci, amb el segon decret d'aprovació de les justificacions.


JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ


1-COMPTE JUSTIFICATIU (Certificat d'Intervenció del municipi, amb la relació de factures, ingressos i despeses).

Accés a model en formulari per a generar el certificat en PDF.

És necessari utilitzar el navegador Google Chrome, Microsoft Edge o Opera. Internet Explorer i Mozilla Firefox no són compatibles amb la generació del PDF.

2 - Memòria de la programació realitzada.

La memòria que s’adjunta a cadascuna de les justificacions haurà de contindre la programació íntegra i el pressupost complet referit a la totalitat del projecte desenvolupat i no només l’activitat o activitats subvencionades.

3 - Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

És necessari generar un únic PDF per a la càrrega en Carpeta Ajuntament.

LLIURAMENT EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Adjuntar els documents mitjançant la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).


SOl·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1 - TEXTOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

    PDF - Clàusules comunes de la convocatòria de subvencions SARC 2020

    PDF - Convocatòria SARC ALS POBLES 2020 (programació cultural + festes)

    Preguntes freqüents sobre la Convocatòria 2020 (Actualització 9 de juny)


2 - FORMULARI PER A GENERAR L'ANNEX I

   Enllaç formulari Annex  I - SARC ALS POBLES 2020 (programació cultural + festes)

Per a evitar errors en la generació de l'Annex I en PDF, és necessari utilitzar el navegador Mozilla Firefox, Chrome o Microsoft Edge. Les quantitats econòmiques han d'introduir-se amb el teclat numèric per posar correctament milers i decimals.

El PDF generat es descarrega en el directori establit en el seu navegador (per defecte la carpeta Descàrregues, generalment). Es mostra obert en pantalla depenent de la configuració de cada equip. També es rep una còpia per a arxiu en el correu electrònic 1 introduït en l'Annex I.

El PDF generat s'ha d'adjuntar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.


3 - ACCÉS A la SEU ELECTRÒNICA (Carpeta Ajuntament, secció Cultura)

    Enllaç a la Carpeta Ajuntament

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Des del 8 fins al 29 de juny de 2020, inclòs.